Inspectie stuurt geen attenderingen en waarschuwingen meer bij dalende resultaten

Voorheen verstuurde de Inspectie van het Onderwijs waarschuwingen of attenderingen aan schoolbesturen met afdelingen die het laatste jaar of de twee laatste jaren onderwijsresultaten onder de norm hadden. Met ingang van dit schooljaar stuurt de inspectie deze brieven niet meer. De inspectie verwacht van schoolbesturen dat zij hun onderwijsresultaten volgen en eventuele risico’s tijdig signaleren.

Voor schoolleiders kan dit betekenen dat besturen vaker of op een andere manier dan voorheen informatie opvragen over de onderwijskwaliteit. Ook gaan besturen mogelijk vaker of anders dan voorheen met schoolleiders in gesprek over de kwaliteitszorg op de school. Om de onderwijsresultaten te volgen kunnen schoolleiders en besturen gebruikmaken van de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Leren verbeteren

Leren verbeteren ondersteunt scholen in het voortgezet onderwijs bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Als de onderwijsresultaten van een afdeling dalen, kunnen scholen contact opnemen met Leren verbeteren.