Webinars over vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

De bekostiging in het primair onderwijs wordt vereenvoudigd. Scholen voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs krijgen vanaf 1 januari 2023 een basisbedrag per leerling en school. De PO-Raad organiseert op 27 oktober en 3 november een webinar waarin de vereenvoudiging wordt toegelicht.

Met de wijziging wil het kabinet de bekostiging voor scholen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs duidelijker, eenvoudiger en voorspelbaarder maken. De totale bekostiging voor het primair onderwijs blijft op hetzelfde niveau als voor de vereenvoudiging. Tijdens het webinar wordt er verder ingegaan op de veranderingen en is er ruimte tot het stellen van vragen. U kunt zich aanmelden voor het webinar op woensdag 27 oktober of woensdag 3 november via de website van de PO-Raad.

Overgangsregeling

Met het wetsvoorstel verandert de manier van berekenen van het geld dat een schoolbestuur krijgt. Door deze andere berekening kan een schoolbestuur vanaf 2023 iets meer of iets minder geld krijgen. Voor de eerste drie jaren is daarvoor een overgangsregeling.

Meer informatie

Op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de vereenvoudiging, de overgangsregeling en de effecten voor uw school(bestuur).