500 miljoen extra voor salarissen in het primair onderwijs

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de Tweede Kamer een motie van de VVD aangenomen die oproept om de salarissen in het primair onderwijs te verhogen met 500 miljoen euro. Met deze investering in de salarissen wordt waardering uitgesproken voor het personeel en wordt de aantrekkelijkheid van het beroep van de leraar verhoogd. 

Doelgroep salarisverhoging

De investering van 500 miljoen euro is bedoeld om het salaris van het personeel in het reguliere en speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs, ook in Caribisch Nederland, substantieel te verhogen. 

Afspraken in cao

Voor de besteding van de 500 miljoen euro moeten sociale partners in een nieuwe cao afspraken maken. Het kabinet vraagt de sociale partners daarbij ook afspraken te maken over gerichte beloningsmaatregelen voor het voortgezet speciaal onderwijs, voor schoolleiders en voor het bieden van een gericht carrièreperspectief. 

Wanneer gaat de salarisverhoging in?

De extra 500 miljoen voor het salaris in het primair onderwijs gaat in vanaf 2022. Als de sociale partners op tijd een nieuwe cao hebben afgesloten dan kan DUO in januari 2022 een extra beschikking sturen aan schoolbesturen. In dat geval vindt vanaf februari 2022 de uitbetaling aan schoolbesturen plaats. Dit betekent dat in februari 2022 de effecten van de salarisverhoging op de salarisstrook zichtbaar zijn.