Oproep om actuele personeelstekorten door te geven

Scholen hebben in de eerste week van oktober een e-mail van onderzoeksbureau Centerdata ontvangen met een link naar een vragenlijst om de tekorten op schoolniveau op te geven. Met deze uitvraag krijgen wij een beeld hoe groot de personeelstekorten zijn. Het is van groot belang dat uw school de uitvraag invult, ook als er geen of weinig tekorten zijn. Alleen zo kunnen we een goed landelijk beeld krijgen. U kunt de vragenlijst nog tot 22 oktober invullen. 

Waarom een uitvraag?

Met de uitvraag krijgt het ministerie van OCW een beeld van hoe groot het tekort daadwerkelijk is. De uitvraag is ontwikkeld in samenwerking met schoolbesturen en gemeenten G4 en Almere (G5), PO-raad en OCW. In juni is er een verkenning buiten de G5 gedaan om te onderzoeken of de methode landelijk uit te breiden is. Door de hoge respons en geschiktheid van de methode, is besloten om de uitvraag op 1 oktober bij alle po-scholen in Nederland uit te zetten. Er wordt zowel gevraagd naar de openstaande als verborgen vacatures. Van een verborgen vacature is sprake als een school een oplossing heeft gevonden voor een formatieprobleem, maar op een manier die niet wenselijk is. Ook de schoolleiderstekorten komen in de uitvraag terug. 

Waarom is het belangrijk?

Om statistisch significante uitspraken te kunnen doen over actuele personeelstekorten, is een zo hoog mogelijke respons gewenst. Het is van groot belang voor het onderzoek dat uw school de uitvraag invult, ook als er geen of weinig tekorten zijn; alleen zo kan een goed landelijk beeld geschetst worden. De uitvraag is op 1 oktober begonnen en loopt tot 22 oktober.

Waar kunt u met vragen terecht?

Voor (technische) vragen over (deelname aan) het onderzoek, verwijzen wij u graag door naar de Helpdesk van Centerdata, te benaderen via surveys@centerdata.nl. Op de website van de PO-Raad zijn veel gestelde vragen en antwoorden rondom de uitvraag te vinden.