Vraag gratis zelftesten aan voor de zomer!

Steeds meer coronamaatregelen worden opgeheven. Vanaf 26 juni zijn alle deuren weer open, waarbij de anderhalve meter afstand de allesbepalende norm blijft. Daar waar anderhalve meter niet lukt, zoals in het openbaar vervoer, in het voortgezet onderwijs of bij evenementen en festivals, geldt de mondkapjesplicht of kun je alleen naar binnen met een coronatoegangsbewijs. Kunnen de coronamaatregelen bij het mbo ook worden opgeheven?

Coronamaatregelen na de zomer onzeker

Helaas kunnen bij mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten de coronamaatregelen nog niet worden opgeheven, ook niet voor het nieuwe schooljaar. Na advies van het Outbreak Management Team (OMT) heeft de minister van onderwijs dat moeten beslissen, omdat op dit moment nog te onduidelijk is hoe de situatie met het virus zich ontwikkelt na de zomervakantie. Instellingen worden gevraagd zich voor te bereiden op twee scenario’s; een waarbij de 1,5 afstand houden blijft bestaan en een scenario waarbij het wordt opgeheven. De minister heeft goede hoop dat alle maatregelen kunnen worden opgeheven, maar ze zal daar pas op 13 augustus een beslissing over kunnen nemen.

Vaccineren en zelftesten blijft van belang

Het besluit van de minister op 13 augustus om de coronamaatregelen mogelijk te versoepelen in het mbo en het hoger onderwijs wordt genomen op basis van het percentage studenten dat gevaccineerd is, de ontwikkeling van het virus en de internationale epidemiologische risico’s. Het blijft daarom van groot belang dat studenten en medewerkers zich voor het nieuwe studiejaar laten vaccineren en gebruik blijven maken van de gratis zelftesten voor studenten en medewerkers. Vooral na terugkomst van vakantie is het belangrijk om jezelf te testen, zodat wordt voorkomen dat het virus ongemerkt wordt verspreid. De zelftesten zijn op vrijwillige basis. Je hoeft geen negatief testresultaat te laten zien om fysieke toegang te krijgen tot de lessen.

Gratis testen aanvragen

De testen zijn van voor alle studenten en medewerkers gratis te verkrijgen op de instelling of aan te vragen bij www.zelftestonderwijs.nl. Zelftesten op deze website zijn nog aan te vragen tot 31 juli. Nu kun je dus nog bestellen voor de zomer en voor je naar de instelling gaat. Doen dus!

Zelftest of naar de GGD?

Een zelftest is eenvoudig af te nemen, doordat deze minder diep de neus in gaat dan de reguliere coronatesten in de GGD-teststraat. De test geeft binnen 30 minuten een uitslag. Je doet alleen een zelftest wanneer je geen klachten hebt die kunnen wijzen op het coronavirus. Heb je wel klachten, dan blijf je thuis en maak je een afspraak om je te laten testen bij de GGD.