Publicatie lagere regelgeving en openstelling informele aanvraagprocedure diploma-erkenning taalschakeltraject

Op 1 juni heeft DUO de informele aanvraagprocedure tot diploma-erkenning taalschakeltrajecten opengesteld. Ook heeft het ministerie van OCW de 'Beleidsregel diploma-erkenning opleidingen overige educatie' en wijziging op de 'Regeling eindtermen educatie 2013' gepubliceerd in de Staatscourant. 

De nieuwe Wet inburgering 2021 bevat drie leerroutes. De leerroute 'Onderwijsroute' omvat het taalschakeltraject. Inburgeringsplichtigen worden in dit programma voorbereid op een vervolgopleiding in het mbo, hbo, of wo. In de Staatscourant zijn door middel van een wijziging in de 'Regeling eindtermen educatie 2013' de eindtermen van de zeven verschillende taalschakeltrajecten opgenomen. In de Beleidsregel staat vermeld hoe de procedure rondom het aanvragen van het recht op diploma-erkenning voor onder andere het taalschakeltraject verloopt. 

Informele aanvraagprocedure

Gemeenten willen graag voor de ingangsdatum van de nieuwe Wet inburgering hun aanvraagprocedure starten. In overleg met DUO en de Inspectie OCW is besloten dat DUO voor 1 januari 2022 aanvragen informeel in behandeling neemt en de aanvragers laat weten of zij een positieve of negatieve beschikking kunnen verwachten. Zo hebben potentiële taalschakelaanbieders en gemeenten al voor 1 januari 2022 de benodigde zekerheid. De formele beschikkingen zullen vervolgens vanaf 1 januari 2022 worden verstuurd. Bij positieve beschikkingen worden de opleidingen ook vanaf 1 januari 2022 opgenomen in het Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO). Instellingen die vóór 1 januari 2022 te horen hebben gekregen dat zij een positieve beschikking kunnen verwachten, worden in een apart overzicht weergegeven op de site van DUO. De informele aanvraagprocedure vind je hier.

Meer informatie voor taalschakelinstellingen, o.a. slaag-/zakbeslissing, is te vinden op de website van Divosa