Tweede tijdvak opengesteld voor regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Met de publicatie van de nieuwe regeling voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in april staan besturen en scholen voor de keus of ze (opnieuw) een inhaalprogramma opzetten, als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs. Leerlingen en studenten van het po, vo, mbo, vavo en overige educatie kunnen met deze mogelijkheid opgelopen achterstanden door de coronacrisis inhalen en wegwerken. Scholen en instellingen hadden van 15 april tot en met 2 mei de mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen.

Omdat er nog middelen resteren, wordt er een tweede aanvraagtijdvak opengesteld van 1 juni tot en met 13 juni 2021.

Scholen en instellingen krijgen met de nieuwe subsidieregeling extra financiële ruimte om op korte termijn opgelopen achterstanden, veroorzaakt door de coronacrisis, in te halen met programma’s die in 2021 worden verzorgd en afgerond. De subsidie is bedoeld voor programma’s buiten en in aanvulling op het reguliere onderwijsprogramma voor kwetsbare leerlingen en studenten en voor studenten met vertraging in de beroepspraktijkvorming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van programma’s in de zomervakantie, in de weekenden of in de herfstvakantie, of extra begeleiding bij de beroepspraktijkvorming.

Subsidie aanvragen

Scholen en instellingen kunnen van 1 juni tot en met 13 juni 2021 op de website van DUS-I een aanvraag indienen. Je kunt hier ook het overzicht raadplegen van de resterende middelen en het maximale subsidiebedrag dat elke school en instelling kan aanvragen.