Verlenging regeling Extra Hulp voor de Klas

In het Nationaal Programma Onderwijs is voor de verlenging van de subsidieregeling Extra Hulp voor de Klas tot en met eind 2021 nogmaals 210 miljoen euro opgenomen voor het po, vo en mbo. Dit extra geld is bedoeld om de continuïteit van het onderwijs en de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen door middel van de inzet van (extra) personeel. Binnenkort wordt de regeling gepubliceerd en kun je (opnieuw) een aanvraag indienen.

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-i) zorgt voor een aanvraagformulier waarmee je de oorspronkelijke aanvraag kunt verlengen en de hoogte van het aan te vragen subsidiebedrag kunt aangeven of indien gewenst bij kunt stellen. We raden je aan om alvast na te gaan of bijstelling van de aanvraag wenselijk is. Heeft je mbo-instelling nog geen aanvraag ingediend? Dan kun je alsnog een aanvraag indienen voor de verlenging.

Korte aanvraagperiode

De aanvraagperiode zal ook deze keer relatief kort zijn. Je hebt dan immers voor de zomervakantie duidelijkheid op hoeveel subsidie je kunt rekenen. De wijze waarop je een verlenging van de aanvraag of een nieuwe aanvraag kunt doen wordt binnenkort gepubliceerd op de website van DUS-I. Houd deze website dus in de gaten.