Succesvolle eerste digitale Praktijkspiegel

Op 24 maart was de eerste digitale Praktijkspiegel. Ongeveer 60 docenten en andere betrokkenen vanuit de diverse mbo-instellingen hadden zich aangemeld om, na een eerste kennismaking met Henrike Karreman (directeur directie MBO bij OCW) in gesprek te gaan over onderwerpen die zij zelf graag wilden bespreken met beleidsambtenaren. Karreman benadrukte het belang van het betrekken van het werkveld bij het beleid en sprak waardering uit voor de mensen die aanwezig waren om het goede gesprek te voeren met OCW.

Er was veel interesse voor de onderwerpen gepersonaliseerd leren en Leven Lang ontwikkelen, maar er kwam ook een keur aan andere onderwerpen aan bod. Natuurlijk was er aandacht voor de invloed van corona op bijvoorbeeld de stages of de positie van kwetsbare jongeren. Er is gesproken over (verlenging van) de middelen aanpak jeugdwerkloosheid en het Nationaal Programma Onderwijs. Mensen vonden het prettig om ervaringen met elkaar uit te wisselen en te horen welke mogelijkheden er allemaal zijn. Ook zijn de zorgen voor het studentenwelzijn uitgebreid besproken. Docenten konden ook in gesprek gaan over onderwijsinnovatie met ICT, LOB en burgerschap, bestuursakkoord en kwaliteitsafspraken, dalende studentenaantallen, het meten van voortgang en generiek Nederlands.

Op de stoel van de minister

Na een eerste gespreksronde was het tijd om (demissionair) minister van Engelshoven aan de tand te voelen.

Iedereen was zeer benieuwd naar de mogelijkheden die de minister zag voor het onderwijs na de zomervakantie. De minister wilde zelf graag weten wat docenten zouden doen als zij op haar stoel zouden zitten. Er kwam een diversiteit aan oplossingen, met onder andere het loslaten van de urennorm. Daarin gaf de minister aan dat scholen soms onvoldoende gebruik maken van de ruimte die er al is, maar dat er ook achter de schermen gekeken wordt wat er allemaal nog meer mogelijk is. Vervolgens was er nog een laatste gespreksronde, die in veel gevallen te kort was, omdat de gesprekken nog in volle gang waren.

De Praktijkspiegel werd ervaren als nuttig, waardevol, er zijn goede idee├źn uitgewisseld en mooie contacten gelegd. Kortom: de eerste digitale Praktijkspiegel was een succes en wordt zeker vervolgd.