Publicatie ‘Samenwerking voor een flexibel mbo-aanbod voor volwassenen’

Vorig jaar zijn 13 samenwerkingsverbanden van bekostigde en niet bekostigde mbo-instellingen gestart met

hun projecten voor het ontwikkelen van flexibele onderwijsprogramma’s voor werkenden en werkzoekenden. In de publicatie ‘Samenwerking voor een flexibel mbo-aanbod voor volwassenen - Krachtenbundeling van publieke en private mbo-instellingen lees je over de totstandkoming van de samenwerking en de wijze waarop de samenwerkingsverbanden uitdagingen binnen hun onderwijsterrein aanpakken.

De 13 samenwerkingsverbanden hebben meegedaan in de eerste twee tranches van de subsidieregeling flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen’. Er wordt op regionaal en landelijk niveau samengewerkt om flexibele maatwerktrajecten voor diverse mbo-opleidingen te ontwikkelen. In de publicatie lees je welke leermaterialen, werkwijzen en aanpakken de samenwerkingsverbanden ontwikkelen om de doelgroep van volwassenen te bereiken en te motiveren om (een deel van) een mbo-opleiding te volgen. Dit jaar gaan nog meer mbo-instellingen van start met hun plannen.

Wij hopen dat met deze publicatie nog meer partijen elkaar vinden en hun kennis bundelen voor innovatief onderwijs op maat voor volwassenen.

Min OCW Leven lang ontwikkelen jij maakt het mogelijk