Nieuwe regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Binnenkort staan besturen en scholen voor de keuze of ze (opnieuw) een inhaalprogramma opzetten, als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs. Onlangs is namelijk de nieuwe regeling voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s gepubliceerd op de website van DUS-I. Leerlingen en studenten van het po, vo, mbo, vavo en overige educatie krijgen hiermee de mogelijkheid om door de coronacrisis opgelopen achterstanden in te halen en weg te werken. Om scholen op weg te helpen, is er op 23 april een webinar.


In 2020 konden scholen en instellingen subsidie aanvragen voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Scholen en instellingen krijgen met de nieuwe subsidieregeling extra financiële ruimte om op korte termijn opgelopen achterstanden, veroorzaakt door de coronacrisis, in te halen met programma’s die in 2021 worden verzorgd en afgerond. De subsidie is bedoeld voor programma’s buiten en in aanvulling op het reguliere onderwijsprogramma voor kwetsbare leerlingen en studenten en voor studenten met vertraging in de beroepspraktijkvorming. Voorbeelden zijn het organiseren van programma’s in de zomervakantie, in de weekenden of in de herfstvakantie, of extra begeleiding bij de beroepspraktijkvorming.

Subsidie aanvragen

Scholen en instellingen kunnen vanaf 15 april tot en met 2 mei op de website van DUS-I een aanvraag indienen. De aanvraagperiode is relatief kort, omdat met deze subsidie dit jaar nog de programma’s moeten worden verzorgd en afgerond. Zo heb je voor de zomervakantie duidelijkheid op hoeveel subsidie je kunt rekenen. Ook kun je op de website het overzicht raadplegen van het maximale subsidiebedrag dat elke school en instelling kan aanvragen. Als na dit aanvraagtijdvak nog middelen resteren, wordt daarvoor een tweede aanvraagtijdvak opengesteld van 1 juni 2021 tot en met 13 juni 2021. Houd hiervoor de website van DUS-I in de gaten.

Webinar vrijdag 23 april

Om scholen op weg te helpen bij het maken van de juiste keuze voor een bepaald inhaalprogramma, organiseren deskundigen van onderzoeksinstituut LEARN! (Vrije Universiteit Amsterdam en KBA Nijmegen;

LEARN! evalueert de uitvoering van de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s) op 23 april een webinar. Het webinar gaat in op de vraag welke overwegingen belangrijk zijn bij de keuze voor een bepaald inhaalprogramma. Tijdens het webinar is ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ideeën.

Wanneer en waar?

Webinar voor het MBO, door Erik Keppels (KBA)
Vrijdag 23 april, 10.00-11.00
Microsoft Teams-vergadering

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering