Inzet zelftesten in het mbo

Voor het middelbaar beroepsonderwijs komen er in de loop van mei zelftesten beschikbaar. Grootschalige inzet van preventieve zelftesten in het middelbaar beroepsonderwijs voor studenten en medewerkers zal naar verwachting helpen om de verspreiding van het virus verder te beteugelen. Dit omdat vaker en sneller kan worden vastgesteld of studenten en medewerkers ongemerkt besmet zijn en dus mogelijk besmettelijk kunnen zijn voor anderen. Studenten en medewerkers kunnen de testen op vrijwillige basis gebruiken.

Planning

Het precieze moment waarop de zelftesten voor het mbo zullen zijn wordt nog bekend gemaakt. Een recente brief aan mbo-instellingen over zelftesten en een document met vragen en antwoorden (Q&A’s) staat al wel online op zelftesten in het onderwijs