Herziening kwalificatiedossiers

Elk jaar herzien de sectorkamers van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) een deel van de mbo-kwalificatiedossiers. Kwalificatiedossiers die in aanmerking komen voor de volgende ronde herzieningen, hebben op de website van SBB de status ‘in ontwikkeling’. Hier zie je welke dossiers op dit moment in ontwikkeling zijn.

Elk kwalificatiedossier komt eens in de vijf jaar in aanmerking voor herziening. Momenteel zijn dat bijvoorbeeld het KD Ondernemerschap Retail, het KD Elektrotechnische installaties en nog 50 anderen. Het proces neemt een aantal maanden in beslag. SBB stuurt de herziene dossiers samen met eventuele nieuw ontwikkelde dossiers in oktober 2021 voor vaststelling naar de minister. Na de vaststelling worden de dossiers gepubliceerd in de Staatscourant en is het proces afgerond. De Staatscourant vermeldt ook per wanneer de scholen met de nieuwe dossiers moeten gaan werken: 1 augustus 2022.

Conceptpublicatie

Om scholen op tijd op de hoogte te brengen van de kwalificatiedossiers die naar alle waarschijnlijkheid herzien worden, komt SBB rond de zomer met een conceptpublicatie. Scholen kunnen dan alvast een jaar van te voren rekening houden met de wijzigingen die eraan gaan komen.