Andere onderwijsinrichting Saba en Sint Eustatius

CXC-onderwijs is gangbaar in een groot deel van de regio, verenigd in de Caricom, de Caribische Gemeenschap waarvan 15 landen lid zijn. Met het CXC-onderwijs wordt in deze landen het onderwijs vergelijkbaar, herkenbaar en kwalitatief geborgd. De scholen en lokale overheden op Saba en Sint Eustatius hebben voor dit CXC-onderwijs gekozen om een betere aansluiting op de regionale Caribische context, inclusief mogelijkheden voor vervolgonderwijs en/of arbeidsmarkt, te realiseren. De leerlingen van deze scholen houden echter ook de mogelijkheid om een vervolgopleiding in het mbo of hoger onderwijs in Nederland te doen. Daarom is voor het CXC-onderwijs binnen de Nederlandse wet- en regelgeving ook het toelatingsrecht tot mbo en ho vastgelegd. Om dit recht op toelating te verkrijgen moeten de leerlingen, naast het CXC-programma, wel het vak Nederlands volgen en afronden met een examen. Behalen zij dit examen met een voldoende? En hebben zij daarnaast hun CXC-diploma of -certificaat behaald? Dan ontvangen zij een schooldiploma dat in de regelgeving voor wat betreft vooropleidingsvereiste gelijkgesteld is aan een vmbo, havo, vwo of mbo-2 diploma.

Het Besluit Saba Comprehensive School en Gwendoline van Puttenschool BES is op 2 april jl gepubliceerd en met terugwerkende kracht op 1 augustus 2020 in werking getreden.