Alternatieven voor bpv in coronatijd

Op 31 maart vond een Webinar over alternatieve bpv in coronatijd plaats. Wil je nog eens nalezen welke mogelijkheden er zijn om studenten op alternatieve wijze hun bpv/stage te laten doen? Ga dan naar de website van het Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering. Je vindt daar de presentatie van het ministerie van OCW en opnamen van goede voorbeelden die al zijn opgezet door mbo-scholen.

De kaders waarbinnen je een alternatieve bpv kunt organiseren, zijn vastgelegd in het Servicedocument mbo-aanpak coronavirus COVID-19 (hoofdstuk 2). Normaal gesproken moeten studenten een bepaald aantal bpv-uren volgen voordat zij de bpv kunnen afronden voor het diploma. In coronatijd is dat door het opgelopen tekort aan stageplaatsen soms lastig. Daarom heeft het ministerie van Onderwijs bepaald dat tot 1 februari 2022 studenten hun bpv ook kunnen behalen zonder dat zij alle bpv-uren hebben gemaakt. Waar het om draait, is of de student de bijbehorende leerdoelen heeft behaald. Kan voor de student geen erkende stageplek worden gevonden? En lukt dit zelfs niet met hulp van de regio-adviseurs van SBB? Dan biedt het servicedocument de mogelijkheid om de leerdoelen te behalen via stages bij niet-erkende bedrijven of via praktijkopdrachten.

FAQ’s

Op de website van het Kennispunt staan ook FAQ’s over het organiseren van alternatieven. Wat is bijvoorbeeld de rol van de beroepsvereisten uit de wet BIG bij het organiseren van alternatieven voor studenten in de zorg? Welke rollen en verantwoordelijkheden hebben de onderwijsteams en de examencommissie? Hoe kun je het beste verantwoording afleggen over de alternatieven? Staat je vraag niet bij de FAQ’s? Neem dan contact op met het Kennispunt. Zij helpen je verder.