Werkdrukmiddelen schooljaar 2021-2022

Ook aankomend schooljaar stelt het kabinet geld beschikbaar om de werkdruk in het primair onderwijs tegen te gaan.

Voor schooljaar 2021-2022 gaat het om een bedrag van €400 miljoen. Dat betekent dat scholen in het regulier basisonderwijs €252 per leerling ontvangen. Het speciaal basisonderwijs ontvangt €379 per leerling en het (voortgezet) speciaal onderwijs ontvangt €505 per leerling. Schoolteams beslissen zelf over de besteding van de werkdrukmiddelen en de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op de besteding. Scholen kunnen via een rekentool op de websites van de sociale partners bekijken hoeveel werkdrukmiddelen zij krijgen. Meer informatie over het werkdrukakkoord kunt u vinden op deze pagina.