Webinars: coronabeleid in het onderwijs en de kinderopvang

Welke rol spelen kinderen en jongeren in de verspreiding van het coronavirus? Hoe werkt het bron- en contactonderzoek op school en in de kinderopvang? Wanneer moet een klas in quarantaine? En wat is het testbeleid?

Binnen het onderwijs en de kinderopvang leven vragen over het coronabeleid en wat dit precies betekent voor de school en de kinderopvangorganisatie. Daarom organiseren GGD Hollands Midden en de ministeries van OCW en SZW in samenwerking met GGD GHOR Nederland en LCI/RIVM op donderdag 18 maart, donderdag 25 maart en dinsdag 30 maart webinars over corona en de maatregelen in het onderwijs en kinderopvang.

Scholen en kinderopvangorganisaties krijgen tijdens het webinar handvatten van de GGD om het coronabeleid op school of de kinderopvanglocatie toe te passen. Met de webinars hopen we het onderwijs- en kinderopvangpersoneel beter op de hoogte te brengen van waarom bepaalde maatregelen worden genomen en hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Datum en tijd:

Webinar voor voortgezet (speciaal) onderwijs: donderdag 18 maart, 19:00 – 21:00 uur. U kunt het webinar volgen via deze website.

Webinar voor basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en buitenschoolse opvang (BSO): donderdag 25 maart, 19:00 – 21:00 uur. U kunt het webinar volgen via deze website.

Webinar voor kinderdagopvang: dinsdag 30 maart, 19:00 – 21:00 uur. U kunt het webinar volgen via deze website.

Voor gastouders en pedagogisch medewerkers in de BSO geldt dat zij kunnen kiezen bij welke webinar ze aansluiten. Voor gastouders en pedagogisch medewerkers die werken met kinderen in de leeftijdscategorie 4 t/m 12 jaar kan het interessant zijn om deel te nemen aan het webinar op 25 maart.

Voor wie?
De webinars zijn gericht op de volgende onderwijsprofessionals: schoolbestuurders, schoolleiders, leraren en ondersteunend personeel en op de volgende kinderopvangprofessionals: houders, pedagogisch medewerkers en gastouders.

Programma
Het programma duurt 2 uur (inclusief een korte pauze) en is opgebouwd uit drie onderdelen:
Basiskennis corona: de rol van kinderen en onderwijspersoneel in de verspreiding van corona
Beleid op scholen: o.a. bron- en contact onderzoek, verkouden leerlingen,  quarantaine en testbeleid
Praktijkvoorbeelden

De webinars worden opgenomen en een week beschikbaar gesteld voor iedereen die niet aanwezig kan zijn op de genoemde data. Na die week worden de webinars verwijderd, vanwege het feit dat er continu sprake is van voortschrijdend inzicht en de maatregelen na verloop van tijd weer kunnen veranderen.