Webinar passend onderwijs voor alle professionals in onderwijs, lerarenopleiders en studenten

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en het Steunpunt Passend Onderwijs organiseren op 31 maart een webinar over dilemma’s op het gebied van passend onderwijs waar studenten en startende leraren tegenaan lopen, en de rol die schoolleiders en lerarenopleidingen hierin hebben. Kijk hier voor meer informatie.