Mogelijkheden voor topsporttalentleerlingen op reguliere middelbare scholen

Wilt u maatwerk bieden aan een individuele leerling die topsport beoefent? Om onderwijs en topsport te combineren konden leerlingen met een NOC*NSF status of KNVB-beloftestatus al terecht op een Topsport Talentschool. Daarnaast is het nu voor individuele leerlingen ook mogelijk om op een reguliere middelbare school gebruik te maken van extra faciliteiten zoals ontheffingen voor vakken. Dit biedt leerlingen die sporten op topniveau een alternatief wanneer een Topsport Talentschool te ver weg is of niet de gewenste opleiding aanbiedt.

Expertisecentrum Voorgezet Onderwijs en Topsport

Het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport, voorheen Stichting LOOT, ondersteunt reguliere scholen en Topsport Talentscholen bij de combinatie van onderwijs en topsport voor sporters met een NOC*NSF-status of KNVB-beloftestatus. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op de website of stuur een mail.