Aanvragen lerarenbeurs 2021

Leraren die een opleiding aan een hogeschool of universiteit willen volgen, kunnen van 1 april tot en met 15 mei 2021 de lerarenbeurs aanvragen. De toekenningen worden uiterlijk eind juni bekend gemaakt. 

De lerarenbeurs is bestemd voor leraren die werkzaam zijn binnen het po, (v)so, vo, mbo en hbo. Met de beurs kan een vergoeding worden verstrekt voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten voor het studiejaar 2021-2022. Daarnaast kan de werkgever subsidie krijgen om studieverlof te geven. Aanvragen is vanaf 1 april mogelijk via de site van DUO.

Rangschikking en toekenning aanvragen

Voor de lerarenbeurs is in studiejaar 2021-2022 een budget van in totaal € 46,8 miljoen beschikbaar. De ingediende aanvragen worden gerangschikt en toegekend volgens deze volgorde: herhaalaanvragen (voor het tweede of derde studiejaar), initiële aanvragen die in 2020 zijn afgewezen vanwege het bereikte subsidieplafond en (nieuwe) initiële aanvragen. De aanvragen worden in deze volgorde verwerkt, totdat het subsidieplafond is bereikt. Aanvragers die in 2020 een afwijzing hebben gekregen vanwege het bereikte subsidieplafond, krijgen voorrang op andere initiële aanvragen. De toekenning gebeurt onder voorbehoud van het beschikbare budget.

Aanvraagtermijn

De aanvraagperiode voor de lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 15 mei 2021. De toekenningen worden uiterlijk eind juni bekend gemaakt.  Aanvragen kunnen vanaf 1 april worden ingediend via duo.nl.