Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Het wetsvoorstel omtrent de vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs is onlangs aangenomen in de Tweede Kamer. U kunt binnenkort deelnemen aan de internetconsultatie over diverse besluiten die de verdere uitwerking van deze wet regelen. Daarnaast informeren we u hierbij over de boekhoudkundige implicatie van het wetsvoorstel.

Wetsvoorstel
De bekostiging van scholen in het primair onderwijs is ingewikkeld. Daarom heeft de Tweede Kamer op 26 januari 2021 ingestemd met het wetsvoorstel om dit eenvoudiger te maken. De volledige Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging po en het voorstel ligt nu in de Eerste Kamer. Naar verwachting zal het wetsvoorstel op 23 februari als hamerstuk worden behandeld. Als ook de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel zullen de wijzigingen op zijn vroegst vanaf 1 januari 2023 ingaan.

Het wetsvoorstel heeft gevolgen voor het (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en de samenwerkingsverbanden. Met het ingaan van de wijzigingen wordt de bekostiging duidelijker, eenvoudiger en beter voorspelbaar.

Weten wat dit betekent voor uw school of bestuur? Kijk dan op Rijksoverheid.nl voor meer informatie.

Internetconsultatie besluiten
De wet vereenvoudiging bekostiging po wordt verder uitgewerkt in diverse besluiten, onder andere het besluit bekostiging WPO (basisonderwijs), het besluit bekostiging WEC ((voortgezet) speciaal onderwijs) en het besluit bekostiging WPO BES (basisonderwijs op Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Binnenkort kunt u via internetconsultatie reageren op de besluiten. U wordt hier op korte termijn verder over geïnformeerd.

Vordering
De wet vereenvoudiging bekostiging po betekent dat de bekostiging vanaf 2023 per kalenderjaar zal plaatsvinden. Dit betekent ook het einde van de overlopende balanspost ‘vordering op OCW’. Dit heeft geen effect op de bekostiging van schoolbesturen, want ook in 2023 wordt gewoon 100% van de bekostiging uitbetaald. Echter, het boekhoudkundig eigen vermogen van schoolbesturen zal door het verdwijnen van genoemde balanspost wel dalen. Dit is van invloed op verschillende signaleringswaarden (gerelateerd aan vermogen en liquiditeit) die door OCW worden gebruikt bij de beoordeling van de financiën van schoolbesturen. In het wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer heeft minister Slob toegezegd dat er in dit kader coulant mee zal worden omgegaan als schoolbesturen onder de signaleringswaarden komen. Momenteel wordt er nog gewerkt aan de communicatie richting verschillende stakeholders, met als doel om de implicaties van deze overgang te verduidelijken.