Present! Een online magazine over tegengaan van schoolverzuim

Een aanpak met diverse componenten, vroegtijdige signalering en interventies, en strategieën om de schoolstructuur te verbeteren is effectief om schoolverzuim te voorkomen. Het Response to Intervention model biedt een kader om de aanwezigheid van leerlingen op school te bevorderen en helpt bij de afweging welke interventies, acties en maatregelen u kunt inzetten om verzuim adequaat aan te pakken.

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft in samenwerking met onder meer het Nederlands Jeugd Instituut het initiatief genomen voor het uitbrengen van het online magazine Present!. Hierin vindt u een introductie op het Response to Intervention -model. Ook bevat het magazine vijf goede voorbeelden die zichtbaar maken welke interventies mogelijk zijn om thuiszitten te voorkomen.