Overleg over leraren in de Tweede Kamer

In december hebben minister Van Engelshoven en minister Slob een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met de nieuwste ramingen en ontwikkelingen op het gebied van het lerarenbeleid en de onderwijsarbeidsmarkt.

Over onder meer deze brief heeft op 25 januari een overleg plaatsgevonden in de Tweede Kamer. In het overleg is onder meer stilgestaan bij de registratie van de tekorten om zo een beter beeld te krijgen van de actuele tekorten, naast de ramingen die een voorspelling geven richting de toekomst. Minister Slob heeft toegelicht dat in de G4 en Almere een proef loopt met een uitvraag onder scholen. Begin februari registreren deze scholen de actuele stand. Op basis van de resultaten wordt dit voorjaar bekeken of we deze uitvraag kunnen verbreden.


Een ander onderwerp waarover is gesproken is de uitwerking van de aanbevelingen van de aanjager voor de tekorten in schooljaar 2019-2020, Merel van Vroonhoven. De Kamer wilde graag weten wat minister Slob met de aanbevelingen gaat doen. De minister vertelde de Kamer dat de onderwijspartijen aan een plan werken en de Kamer dit toestuurt zodra hij het plan ontvangt. Aan het einde van het overleg zijn op deze onderwerpen twee moties ingediend, die de minister zal gaan uitvoeren. Meer informatie vindt u hier.