Inzet tolk Nederlandse gebarentaal in het regulier onderwijs

Dove en slechthorende leerlingen die met hulp van een tolk Nederlandse Gebarentaal in staat zijn om het onderwijs te volgen hebben recht op regulier onderwijs. Daarom is het een goede ontwikkeling naar inclusief onderwijs dat steeds meer leerlingen met een auditieve beperking onderwijs volgen aan een reguliere school. Inzet van een tolk Nederlandse Gebarentaal kan zowel de leerling als de leraar ondersteunen.

Het is belangrijk dat de tolk Nederlandse Gebarentaal altijd toegang krijgt tot de school. Scholen die vragen hebben over hoe zij dit het beste kunnen aanpakken kunnen contact opnemen met Siméa, de vertegenwoordiger van het onderwijs aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Siméa kan contact opnemen met de instelling cluster 2 die leerlingen met een auditieve beperking ondersteuning biedt in het regulier onderwijs.