Nationaal Programma Onderwijs

De huidige generatie leerlingen en studenten verdient alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. De coronacrisis mag dit niet in de weg staan. Daarom heeft het kabinet het Nationaal Programma Onderwijs gepresenteerd. In totaal wordt er 8,5 miljard euro geïnvesteerd om vertraging in te halen en om leerlingen en studenten die het moeilijk hebben te ondersteunen.

Het programma is gericht op de volle breedte van het onderwijs, van voorschoolse educatie tot en met het wetenschappelijk onderwijs. Middelbare scholen ontvangen hiervoor komend schooljaar gemiddeld ruim 1,3 miljoen euro per school. Scholen met veel leerlingen met minder kansen krijgen verhoudingsgewijs meer geld.

Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op de brede ontwikkeling van leerlingen en studenten. Hun cognitieve en beroepsgerichte ontwikkeling, hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en hun mentaal welbevinden. Het programma biedt ook ondersteuning voor leraren en andere medewerkers in het onderwijs. Zij hebben in het afgelopen jaar enorme flexibiliteit, inzet en creativiteit getoond door onder de steeds wisselende omstandigheden het onderwijs door te laten gaan. Meer informatie over de maatregelen van het Nationaal Programma Onderwijs is te vinden op de website van de Rijksoverheid.