Diploma voor alle leerlingen in het praktijkonderwijs en VSO

De Eerste Kamer heeft het Wetsvoorstel schooldiploma pro/vso aangenomen. Dit betekent dat vanaf schooljaar 2021/2022 alle leerlingen praktijkonderwijs een schooldiploma en bijbehorend portfolio ontvangen. Daarnaast regelt dit wetsvoorstel dat alle leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs in de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht en dagbesteding een schooldiploma met portfolio ontvangen. Door de wetswijziging krijgen deze leerlingen, die nu ook trots de vlag kunnen uithangen na het behalen van hun schooldiploma, de erkenning die zij verdienen.