Benchmark besturen primair en voortgezet onderwijs openbaar

Per 1 februari 2021 is de Benchmark PO&VO openbaar. Met dit nieuwe online informatie-instrument hebben schoolbesturen de mogelijkheid om op basis van betrouwbare data hun gegevens naast die van vergelijkbare besturen te leggen. De gegevens kunnen de gesprekken met de medezeggenschapsraden en Raden van Toezicht een inhoudelijke impuls geven. Daarnaast kunnen andere geïnteresseerden de Benchmark PO&VO raadplegen om inzicht te krijgen in het bestuur in het funderend onderwijs, bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van middelen, medewerkers en onderwijsopbrengsten. Het betreft nu een eerste lancering van de benchmark, het gehele project en de doorontwikkeling loopt tot en met 2023.

Ontwikkelen van een benchmark

De ontwikkeling van een benchmark komt voort uit de wens van zowel het primair als het voortgezet onderwijs om beter te kunnen leren van elkaar, zich beter te verantwoorden richting de buitenwereld en het algemene beeld van de sector in één overzicht te schetsen. En dit op basis van data uit bestaande bronnen zoals DUO en CBS.

Groeiend inzicht

De benchmark maakt op dit moment vergelijkingen tussen schoolbesturen mogelijk binnen de thema’s financiën, bedrijfsvoering en medewerkers. In de loop van 2021 wordt dat uitgebreid met thema’s als onderwijskwaliteit en overhead. Zo geeft de Benchmark PO&VO groeiend inzicht in het bestuur in het funderend onderwijs.

Aanbod Informatieproducten

Met de Benchmark PO&VO is het gezamenlijk aanbod van informatieproducten van de PO-Raad en VO-raad compleet. Naast de benchmark over schoolbesturen kunnen geïnteresseerden voor informatie over scholen terecht op bij de verschillende pagina’s van Vensters voor verantwoording, als Scholen op de kaart en voor sectorale cijfers op de PO/VO in cijfers pagina’s.

Sectorrapportage

De po- en vo-sector werken ook aan sectorrapportages. Hiermee vertelt de sector het eigen verhaal binnen de actuele context. De eerste sectorrapportages worden kort na de Tweede Kamerverkiezingen verwacht.