Aanvulling besluit eindexamens 2021

Zoals in december aangekondigd gaan de centrale examens dit jaar door. Het tweede tijdvak voor het centraal examen wordt verlengd naar 10 dagen, waarmee leerlingen het centraal examen kunnen spreiden over langere tijd. Ook krijgen leerlingen een extra herkansing voor het centraal examen (2 in totaal). Daarnaast mogen leerlingen 1 vak niet laten meetellen voor het bepalen van de uitslag. Dat mag geen kernvak zijn. Er komt extra geld beschikbaar voor scholen om meer begeleiding voor examenleerlingen te organiseren.

Alsnog slagen door wegstrepen

Leerlingen mogen één niet-kernvak wegstrepen. Kernvakken verschillen per schoolsoort. Voor het vmbo is Nederlands een kernvak, voor het havo en vwo zijn Nederlands en Engels en voor zover van toepassing wiskunde (A, B of C) kernvakken. Het eindcijfer van het weggestreepte vak telt dus niet mee bij het bepalen van de uitslag, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst. Wegstrepen kan alleen als een leerling hierdoor alsnog kan slagen.

Extra begeleiding

Hoewel examenleerlingen ook deze weken naar school kunnen hebben veel scholieren dit jaar een minder optimale voorbereiding gehad op de examens. Daarom kunnen scholen extra geld krijgen om meer begeleiding te organiseren voor examenleerlingen. Ook komt er een online platform met uitleg van examenstof, recente examens en (interactieve) webinars. Bovendien wordt met het vervolgonderwijs gekeken wat er eventueel extra nodig is om deze toekomstige studenten een goede start bij hun vervolgstudie te geven.

Voortgezet speciaal onderwijs

De maatregelen gelden ook voor leerlingen die staatsexamen doen, zoals veel leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Dus ook die leerlingen krijgen een extra herkansing, de mogelijkheid om examens te spreiden en de kans om één vak niet mee te laten tellen. Daarnaast kunnen ook vso-scholen geld aanvragen om leerlingen extra te begeleiden naar de centrale examens, net als andere middelbare scholen.

Slaag-zakregeling

Na het wegstrepen van een niet-kernvak blijft de bestaande slaag-zakregeling bestaan voor alle overige vakken. Zo moet bijvoorbeeld het gemiddelde van de (niet weggestreepte) centrale examens minimaal een 5,5 zijn. Ook moet iedere overgebleven onvoldoende gecompenseerd worden door een even hoge voldoende. Een 5 door een 7 bijvoorbeeld. En een 4 door een 8, of twee 7’s. De precieze voorwaarden vindt u hier.

Extra tijdvak

In december 2020 werd bekend dat de examenleerlingen dit schooljaar hun centrale examen mogen spreiden over twee tijdvakken. Daardoor kan een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, toch volledig examen doen. Ook mogen leerlingen het centraal examen van één of meerdere vakken verplaatsen naar het tweede tijdvak. Hierdoor krijgt de leerling maximaal enkele extra weken voorbereidingstijd voor de vakken die worden doorgeschoven. Daarnaast krijgen leerlingen een extra herkansing. Deze herkansingen kunnen zowel in het tweede als in het derde tijdvak worden gebruikt.

Beroepsgericht profielvak vmbo

Eerder werd ook bekend dat beroepsgerichte profielvakken in het vmbo dit jaar worden afgesloten met een schoolexamen in plaats van een centraal examen. Leerlingen moeten daarvoor hetzelfde kennen en kunnen, maar op deze manier kunnen scholen zelf bepalen wanneer ze het examen afnemen.

Meer informatie

In het servicedocument vindt u meer informatie over alle maatregelen voor examens in 2021.