Voortgezet Leren: ook in 2021 informatie en inspiratie voor scholen

Ook dit jaar kunnen scholen terecht bij Voortgezet Leren: hét programma dat scholen faciliteert bij het realiseren van de schooleigen onderwijsambities en schoolontwikkelingen. Binnen dit programma is een aanbod van innovatietrajecten, leernetwerken, trainingen en praktische workshops. Op de website VoortgezetLeren.nl vindt u uitgebreide informatie en inspiratie over bijvoorbeeld afstandsonderwijs. Tot nu toe verzorgde de VO-raad samen met Schoolinfo het programma. Vanaf 1 januari 2021 worden alle activiteiten van Schoolinfo gecontinueerd vanuit de VO-raad. Dit geldt ook voor het programma Voortgezet Leren.