Veiligheidsmonitor po/vo 2021

Scholen staan opnieuw voor de opgave om het onderwijs zoveel mogelijk op afstand te verzorgen; iets dat veel impact heeft op het dagelijks leven van leerlingen, docenten en schoolleiders. Juist in deze ongewone tijd is het van belang dat scholen en het ministerie van OCW zicht hebben op sociale veiligheid en welzijn in het primair- en voortgezet onderwijs. Daarom willen we u vragen om de vragenlijsten van de Veiligheidsmonitor in te vullen. U kunt zich hiervoor nu al aanmelden

Deelnemen?

In de periode maart-april 2021 kunnen leerlingen, personeel en/of leidinggevenden de vragenlijsten van de Veiligheidsmonitor 2021 weer invullen. Scholen kunnen zich op dit moment al via www.veiligheidsmonitorpovo.nl aanmelden voor deelname. Vervolgens krijgen scholen toegang tot een portaal waar eenvoudig klassen en personeelsleden aangemeld kunnen worden. De vragenlijsten kunnen, na inlog met de toegezonden wachtwoorden, ingevuld worden op alle apparaten (mobiel, pc, tablet).

Opbrengsten

Scholen kunnen de resultaten meteen laten doorgeven aan Vensters voor Verantwoording en van daaruit aan de Inspectie van het Onderwijs; daarmee wordt voldaan aan de wettelijke verplichting om de sociale veiligheid van leerlingen in en rond de school te volgen en te verbeteren. Deelname voor scholen is gratis en schoollocaties krijgen bovendien een locatierapport waarmee het eigen veiligheidsbeleid- en klimaat gemonitord kunnen worden. Daarnaast dragen scholen bij aan het landelijke beeld dat op basis van de resultaten wordt opgemaakt.

Meer informatie en het aanmeldformulier zijn te vinden op www.veiligheidsmonitorpovo.nl.