Subsidie voor doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo verlengd

Er zijn twee extra subsidierondes ingesteld voor doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo. Het doel van deze programma’s is leerlingen te begeleiden bij de overstap naar het mbo of naar het havo. Besturen van vestigingen voor vmbo kunnen een tweejarige subsidie aanvragen voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. De subsidie kan worden aangevraagd van 1 februari tot en met 30 april. U vindt hier de regeling op basis waarvan de subsidie kan worden aangevraagd.

De subsidie is bedoeld voor extra activiteiten om de overgang van het vmbo naar het mbo of het havo te versoepelen. Het gaat vooral om leerlingen die  tijdens hun schoolloopbaan minder vanzelfsprekend economische, sociale en culturele hulpbronnen in hun omgeving tot hun beschikking hebben om hun competenties optimaal te ontplooien.

De subsidie kan worden ingezet om onderwijstijdverlenging te bekostigen, zoals onderwijs tijdens de zomervakantie of andere extra (tijds)investeringen, of voor begeleiding en ondersteuning van leerlingen rondom en tijdens de overgang van het vmbo naar het mbo of naar het havo. De activiteiten moeten ten goede komen aan leerlingen in het laatste leerjaar van het vmbo en/of in het eerste leerjaar van het vervolgonderwijs. De programma’s moeten in samenwerking met het vervolgonderwijs worden vormgegeven.

Aanvragen kunnen van 1 februari tot en met 30 april 2021 via het aanvraagformulier worden ingediend.