Start sneltesten in het voortgezet onderwijs

Op zo’n 20 scholen in het voortgezet onderwijs wordt gestart  met risicogericht sneltesten. Met de sneltest kan een uitbraak van het coronavirus onder leerlingen en onderwijspersoneel snel worden gesignaleerd en geïsoleerd. Ervaringen die nu worden opgedaan vormen de basis voor landelijke opschaling naar alle scholen in het voortgezet onderwijs. 

In de Tweede Kamer is afgesproken om te beginnen met sneltesten in het voortgezet onderwijs. De inzet van een sneltest is een manier om, als iemand besmet is met het coronavirus, snel te zien wie er nog meer besmet is geraakt. Het gaat om risicogericht testen, waarbij iedereen wordt getest die minimaal één lesuur in dezelfde ruimte verbleef als een besmette persoon. Door al deze leerlingen, docenten en andere medewerkers uit te nodigen voor een sneltest, kunnen besmettingen vroegtijdig worden opgespoord. Personen met een positieve testuitslag gaan direct naar huis en in quarantaine. Zo kan een uitbraak sneller worden ingedamd.

De sneltest vindt op school plaats. De testen worden, net als bij de GGD-teststraten, afgenomen en geanalyseerd door daartoe opgeleid personeel. Deelname aan de sneltest is altijd vrijwillig. De sneltest is een aanvulling op de bestaande maatregelen binnen de school, zoals de regels rond afstand houden, hygiëne en het gebruik van mondkapjes. Dit betekent dat deze maatregelen nog altijd moeten worden opgevolgd.

Verdere opschaling

Er wordt gestart op zo’n 20 middelbare scholen met de leerlingen, docenten en andere medewerkers die gedurende de lockdown wel fysiek onderwijs krijgen of geven. De scholen die nu starten zijn al geselecteerd en hebben in een eerdere fase meegedacht over het proces van sneltesten op school.

Parallel wordt bekeken of met een intensivering van het bron- en contactonderzoek bij scholieren (via de reguliere GGD-testlocaties) meer besmettingen kunnen worden achterhaald om zo verdere uitbraken te voorkomen. Van beide opties wordt geleerd. Zo kunnen we zien of de inzet van sneltests zinvol en werkbaar is, en op welke manier het testbeleid (vanaf half februari) verder kan worden opgeschaald.

Meer informatie

Op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de start met sneltesten in het voortgezet onderwijs. U kunt ook de interesse van uw school(bestuur) voor sneltesten in het voortgezet onderwijs kenbaar maken, door uw gegevens te delen met de VO-raad via dit formulier.