Schooladvies en eindtoets 2021

Het ministerie van OCW onderschrijft de boodschap vanuit de sector om groep 8 leerlingen kansrijk te adviseren. Vanwege de lockdown krijgen scholen twee weken langer, tot 15 maart, de tijd om hun schooladvies vast te stellen. De bedoeling is dat de eindtoets in 2021 gewoon doorgaat.

Kansrijke advisering dit jaar extra van belang

In deze periode worden de schooladviezen van leerlingen in groep 8 vaak nog eens tegen het licht gehouden. Omdat leerlingen die dit jaar de overstap maken naar het voortgezet onderwijs twee keer zijn geconfronteerd met een periode van afstandsonderwijs, roept minister Slob de scholen op om deze leerlingen kansrijk te adviseren. De leerlingen verdienen het om kansen te krijgen die passen bij hun potentie. Het is belangrijk ze het voordeel van de twijfel te geven. De Handreiking schooladvisering kan helpen bij het afgeven van een kansrijk advies.

Schooladvies dit jaar voor 15 maart

Scholen zijn normaliter verplicht om het schooladvies uiterlijk 1 maart in het onderwijskundig rapport op te nemen en aan ouders en leerlingen door te geven. Vanwege de lockdown en de voorjaarsvakantie komen veel scholen in de knel met het verzamelen van voldoende informatie over de leerlingen en het voeren van de oudergesprekken over het schooladvies. Om ook dit jaar zorgvuldig het schooladvies op te stellen krijgen scholen tot 15 maart de tijd deze op te nemen in het onderwijskundig rapport en in te voeren in BRON. We vragen scholen dit niet generiek in te zetten, maar hier alleen gebruik van te maken indien dit nodig is om een goed advies voor de leerling op te stellen. Daarbij is het belangrijk dat po-scholen hierover goed afstemmen met de vo-scholen waar hun leerlingen naar uitstromen.

Eindtoetsafname tussen 15 april en 15 mei

De eindtoets is een belangrijk instrument voor kansengelijkheid in de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Dat de eindtoets vorig schooljaar niet door kon gaan was ontzettend vervelend voor de leerlingen, leraren en scholen. Zeker omdat de eindtoets leraren kan ondersteunen bij een kansrijk schooladvies. Er is geen reden om de eindtoetsafname dit jaar te annuleren. Samen met de toetsaanbieders zijn afspraken gemaakt over een betrouwbare afname, ook in coronatijd.