Ontwikkeling Telt Festival op 20, 21 en 22 april

Op 20, 21 en 22 april wordt het online Ontwikkeling Telt Festival georganiseerd, een inspirerende digitale ontmoetingsplaats voor iedereen die zich inzet op het gebied van basisvaardigheden en leven lang ontwikkelen. Het uitwisselen van kennis en ervaring staat centraal. Het festival is een samenwerking van het actieprogramma Tel mee met Taal en het actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen en wordt georganiseerd door de Rijksoverheid en de SER.

Dien uw voorstel in, uw bijdrage telt mee!

In deze eerste editie van het Ontwikkeling Telt Festival zijn de thema’s van de actieprogramma’s Tel mee met Taal en Leven lang ontwikkelen samengevoegd in één festival. Vorig jaar deelden scholen en andere organisaties onder andere de volgende best practices:

  • De Verteltassen: over hoe u ouders en school dichter bij elkaar kunt brengen, kinderen meer leesplezier kan geven en hun fantasie prikkelt;
  • Ouderbetrokkenheid - leren van de praktijk: een mooi voorbeeld hoe een basisschool de communicatie naar ouders inricht en de ouderbetrokkenheid vergroot;
  • Didactisch partnerschap: samenwerken met ouders voor betere lezers;
  • Samen digi-Taal de toekomst in: Twee leerkrachten vertellen hoe zij met een tablet voor thuisgebruik de taalvaardigheid van kinderen én hun ouders omhoog zien schieten;
  • Scan educatief partnerschap: til uw beleid rondom taal en ouderbetrokkenheid naar het volgende niveau;
  • Succesfactoren voor een krachtige samenwerking: gezinsaanpak taalarme gezinnen.

Dit jaar zijn we benieuwd naar uw ervaringen en inspirerende voorbeelden! Heeft u met uw collega’s een interessante aanpak, of inspirerend voorbeeld om te delen? Beschikt u over bepaalde kennis of een onderzoek waarvan iedereen op de hoogte moet zijn? Of wilt u kennis uitwisselen in een actieve workshop? Stuur uw voorstel in vóór vrijdag 5 februari.

Beoordelen

We kijken uit naar uw voorstel. Een programmaraad beoordeelt de voorstellen. De meest innovatieve, inspirerende en passende voorstellen krijgen een plek in het festivalprogramma. Als uw voorstel wordt gehonoreerd, neemt de organisatie contact met u op over de vorm van de presentatie of workshop.

Aanmelden

Wilt u geen voorstel indienen maar wel deelnemen? U kunt zich ook al aanmelden voor het festival. Deelname is gratis. Na registratie is het ook mogelijk om de sessies op een later moment terug te kijken.