Evaluatie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in volle gang

Terwijl de scholen op dit moment voor de tweede keer dicht zijn, worden op veel scholen ook al inhaal- en ondersteuningsprogramma’s uitgevoerd of misschien zijn deze al afgerond. Deze programma’s zijn bedoeld om de achterstanden in te halen die leerlingen in de eerste lockdown hebben opgelopen. In opdracht van het ministerie van OCW voeren de onderzoeksinstituten LEARN! en ROA een evaluatie uit naar de programma’s.

Als uw school subsidie ontvangt voor een inhaalprogramma dan bent u als school verplicht om aan dit onderzoek mee te doen, ook als het inhaalprogramma tijdelijk stilligt. Het gaat om een belangrijk onderzoek, want het ministerie kan hiermee nagaan of aanvullend beleid nodig is om de opgelopen achterstanden in te halen. Ook andere scholen kunnen leren van de uitkomsten.

Op de website van LEARN! vindt u informatie over het onderzoek, antwoorden op veelgestelde vragen en kunt u best practices delen. De eerste resultaten van het onderzoek zullen in maart op de website verschijnen. 

Met vragen over het onderzoek kunt u terecht bij: inhaal.fgb@vu.nl.