Energieke start van de pilot praktijkgericht programma’s

De komende jaren voegt het ministerie van OCW de gemengde leerweg en de theoretische leerweg van het vmbo samen tot één nieuwe leerweg met een praktijkgericht programma. Doel is leerlingen optimaal voorbereiden op zowel de keuze voor als de daadwerkelijke overstap naar het vervolgonderwijs (mbo en havo). Op woensdag 13 januari was het gezamenlijk startschot met de ruim 130 ingelote scholen voor de pilots met praktijkgerichte programma’s.

Een nieuwe leerweg voor het vmbo

De komende vier jaar werkt het ministerie van OCW samen met de VO-raad, de MBO-Raad, Platform-TL, Stichting Platforms VMBO, het Havoplatform, VNO-NCW/MKB Nederland en SLO aan het samenvoegen van de gemengde leerweg en theoretische leerweg. In de nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma dat ze afsluiten in het vierde jaar. In het praktijkgericht programma krijgen alle leerlingen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. In de pilots worden ervaringen opgedaan met verschillende praktijkgerichte programma’s.

Een praktijkgericht programma

Leerlingen gaan aan de slag met praktische en levensechte opdrachten binnen en buiten de school, waarin ze praktische vaardigheden ontwikkelen, vakkennis en -vaardigheden opdoen en kennis maken met beroepscontext. Het gaat er in de verschillende praktijkgerichte programma’s om dat deze kennis en vaardigheden worden toegepast in verschillende sectoren, denk aan toepassing in de zorg, techniek, detailhandel, (voedsel)productie, woon- en werkomgeving. Binnen het programma heeft LOB een belangrijke plaats.

Bij de opdrachten wordt samengewerkt met partijen van buiten de school, zo zullen het bedrijfsleven en het mbo bij het ontwikkelen en uitvoeren van de opdrachten betrokken zijn. Op deze manier worden leerlingen in staat gesteld goed voorbereid een bewuste keuze te maken voor het vervolgonderwijs dat bij hen past, en wordt de aansluiting op het mbo en het havo verbeterd. Lees ook vast ter inspiratie over het praktijkgerichte vak Technologie & Toepassing op het Ubbo Emmius Stadskanaal.

De pilot

Meer dan 330 scholen hebben zich aangemeld om mee te doen in de pilot praktijkgerichte programma’s voor het vmbo-gtl. Daaruit zijn ruim 130 scholen geloot om de komende jaren de praktijkgerichte programma’s in de praktijk uit te proberen, waaronder 36 scholen uit de huidige pilotgroep Technologie & Toepassing. Op 13 januari was het gezamenlijk startschot voor de pilot, in een energieke digitale middag vol informatie, inspiratie en kennismaking.

Hoe kijken jongeren naar de nieuwe leerweg?

In het kader van de start van de pilot praktijkgericht programma voor de nieuwe leerweg heeft onderzoeks- en adviesbureau YoungWorks kwalitatief onderzoek gedaan naar het leerlingenperspectief op de nieuwe leerweg. In totaal gaven 42 jongeren hun mening in een serie duo-interviews. De meesten van hen zijn vmbo-gtl scholier, een deel van hen havist of mbo-student met het vmbo-gtl nog vers in het geheugen. Hoe ervaren jongeren het vmbo-onderwijs dat zij volg(d)en? En hoe kijken zij naar de nieuwe leerweg? Het rapport vindt u hier.

Wat kan u op school hiermee?

Voor de zomer van 2021 worden de concept examenprogramma’s gepubliceerd. Zit uw school niet in de pilot maar wilt u wel met praktijkgerichte programma(‘s) aan de slag? Vanaf schooljaar 2021-2022 kunt u een praktijkgericht programma extra-curriculair aanbieden.

De ontwikkeling van de nieuwe leerweg is onderdeel van het bredere programma Sterk Beroepsonderwijs. Alle informatie over de nieuwe leerweg en het praktijkgericht programma komen op de website van Sterk Beroepsonderwijs.