Beleidsagenda tegen onderwijssegregatie

De afgelopen jaren is segregatie in het onderwijs sterk toegenomen. Uit de Staat van het Onderwijs blijkt dat met name in grote en middelgrote steden de segregatie hoog is. Het ministerie van OCW wil dat de school een ontmoetingsplek is voor kinderen met verschillende achtergronden. Daarom is een beleidsagenda tegen onderwijssegregatie opgesteld met maatregelen om te bevorderen dat scholen meer gemengd worden. Minister Slob heeft de beleidsagenda in december 2020 naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

In de beleidsagenda worden meerdere maatregelen gepresenteerd. Zo wordt de ontwikkeling van segregatie beter gemonitord en onderzocht om bijvoorbeeld beter in kaart te brengen wat werkt om segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Ook wordt het netwerk van de Gelijke Kansen Alliantie  benut om te stimuleren dat gemeenten, samen met scholen, aan de slag gaan om segregatie in het onderwijs terug te dringen. Verder zal meer bekendheid worden gegeven aan de verplichtingen rondom toelatingsbeleid. Bovendien vormt het ministerie van OCW een coalitie met verschillende partijen die hun kennis en expertise over het tegengaan van segregatie willen delen. Aan deze coalitie nemen de  gemeente Amsterdam, de gemeente Groningen, Stichting Het Zelfstandig Gymnasium, het Kenniscentrum Gemengde Scholen, het ouderinitiatief Croostwijk en de Stichting Kindante deel.

Wilt u als school, gemeente of als ouder ook aan de slag met het tegengaan van segregatie? Kijk dan op de website van de Gelijke Kansen Alliantie  voor concrete maatregelen en voorbeelden. Of wilt u specifiek over dit thema op de hoogte worden gehouden en eventueel met OCW meedenken? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief over het tegengaan van segregatie door een mail te sturen naar samenopschool@minocw.nl