Wetsvoorstel burgerschap aangenomen in Tweede Kamer

In november is het Wetsvoorstel verduidelijking burgerschap door de Tweede Kamer aangenomen. De wet zal naar verwachting vanaf aankomend schooljaar in werking treden. Hiermee wordt duidelijker vastgelegd wat er van scholen wordt verwacht. Er is ondersteuning beschikbaar.

Scholen hebben de belangrijke taak bij te dragen aan de burgerschapsvorming van hun leerlingen. Om meer duidelijkheid te bieden over de eisen waaraan het burgerschapsonderwijs moet voldoen is een wetsvoorstel gemaakt waarin de gemeenschappelijke kern van het burgerschapsonderwijs wordt vastgelegd. Het bevorderen van respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat vormt hierbij het uitgangspunt. Van scholen wordt gevraagd hun burgerschapsonderwijs op samenhangende en doelgerichte manier vorm te geven en te zorgen voor een oefenplaats waar leerlingen op een veilige manier leren respectvol met elkaar en met elkaars ideeën om te gaan, om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving.  

Wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer

Op 17 november is het Wetsvoorstel verduidelijking burgerschap met een ruime meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel ligt nu in de Eerste Kamer en zal waarschijnlijk in het voorjaar van 2021 worden behandeld. Wanneer ook de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel zal de nieuwe burgerschapsopdracht in het schooljaar 2021-2022 in werking treden.

Ondersteuning beschikbaar

Scholen zijn op heel verschillende manieren bezig met burgerschapsonderwijs. Wanneer u op zoek bent naar meer informatie of praktische handreikingen voor het verder ontwikkelen van uw burgerschapsaanbod dan kunt u hiervoor onder meer terecht bij de ondersteuningstrajecten die zijn opgezet door de PO-Raad en de VO-raad. Zij verzorgen diverse activiteiten zoals conferenties, seminars en burgerschapsborrels en stellen informatie, handige tools voor evaluatie en visievorming en goede voorbeelden kosteloos beschikbaar voor scholen en leraren.