Subsidie voor ventilatie januari 2021 beschikbaar

Subsidie voor ventilatie januari 2021 beschikbaar
Op 4 januari 2021 opent het loket voor de subsidieregeling Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS). Tussen 4 januari en 30 juni 2021 kunnen scholen via de gemeente een subsidieaanvraag indienen op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Gemeenten vragen deze regeling aan voor het verbeteren van het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Voor deze regeling is in totaal €100 miljoen beschikbaar.

Meer informatie over de regeling

Aan deze regeling zit een aantal voorwaarden vast. Allereerst is de subsidie bedoeld voor scholen waar ventilatie nu niet voldoet aan minimale eisen volgend uit het Bouwbesluit en Arboregelgeving. De subsidie kan worden ingezet voor maatregelen gericht op ventilatie, maar ook daarmee samenhangende ingrepen, zoals isolatie. De hoogte van subsidie is afhankelijk van het aantal leerlingen op de school en het Rijk financiert 30% van het totale project. Meer informatie over de SUVIS-regeling is te vinden op de website van RVO en in de Q&A’s op lesopafstand.nl/ventilatie.

Oproep aan scholen: doe onderzoek naar ventilatie

Minister Slob roept scholen (die dit nog niet hebben gedaan) op te onderzoeken hoe het met de ventilatie in het schoolgebouw gesteld is. Op de website van Lesopafstand.nl/ventilatie kunt u een vragenlijst vinden die u tijdens de meting op school kunt invullen. We verzoeken u deze resultaten op te sturen naar datalab@minocw.nl.

Verschillende gemeenten hebben scholen gevraagd de informatie over ventilatie in de schoolgebouwen met hun gemeente te delen. Dit vormt een goed startpunt voor het constructieve gesprek tussen schoolbesturen en hun gemeenten.