Subsidie Tel mee met Taal vanaf 1 januari 2021

Op 1 januari 2021 start de aanvraagperiode van de nieuwe subsidieregeling Tel mee met Taal. Scholen en andere organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten om laaggeletterdheid te voorkomen of te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten gericht op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van de (digitale) geletterdheid van ouders.  
U kunt de subsidie aanvragen van 1 januari tot en met 28 februari 2021.

Tel mee met Taal

Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries van OCW, BZK, SZW en VWS gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.  Op 1 januari 2021 start de aanvraagperiode van de nieuwe subsidieregeling. Scholen en andere organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten om laaggeletterdheid tegen te gaan.  

Subsidie voor stimuleren taalvaardigheden van ouders

Investeren in de (taal)vaardigheden van ouders heeft niet alleen voordelen voor de ouders zelf, maar ook voor de school of instelling. Een taalrijke omgeving thuis biedt kinderen meer kansen waardoor de kinderen zelf ook taalvaardiger worden. Ook leidt het vaak tot betere communicatie tussen de ouders en de school/ instelling en een hogere betrokkenheid van ouders.

In 2021 zijn er twee soorten subsidie beschikbaar voor het stimuleren van de taalvaardigheden van ouders:

  • Subsidie voor een cursus taal, rekenen of digitale vaardigheden voor ouders met een taalniveau lager dan 2F;
  • Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het stimuleren van educatief partnerschap en het bevorderen van een educatief thuismilieu. Denk hierbij aan activiteiten die een meer talige thuisomgeving stimuleren. Bijvoorbeeld ondersteunen bij (voor)lezen. Of het creëren van meer betrokkenheid van ouders bij de taalontwikkeling van hun kind.

Meer informatie

U kunt van 1 januari tot en met 28 februari een aanvraag indienen. De beschikbare subsidie bedraagt maximaal €125.000 per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Als het subsidieplafond wordt overvraagd dan wordt geloot. Ook scholen die al eerder een subsidie hebben ontvangen  kunnen weer een aanvraag indienen.

Wanneer u inhoudelijke vragen heeft over de subsidieregeling kunt u contact opnemen met  DUS-i.