Scholen dicht, onderwijs op afstand

Sinds woensdag 16 december zijn de scholen in het voortgezet onderwijs dicht. Deze situatie duurt voor nu tenminste t/m vrijdag 15 januari 2021. Leerlingen krijgen dan onderwijs op afstand.

Voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs

In het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs volgen veel leerlingen praktijkgericht onderwijs en/of bevinden deze leerlingen zich in een kwetsbare positie. Daarom blijven het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs overwegend open en is fysiek onderwijs hier de norm.

Leerlingen die wel naar school kunnen

Specifieke groepen leerlingen blijven wel les op school krijgen. Het gaat om de volgende leerlingen:

  • Eindexamenleerlingen (ook vavo).
  • Leerlingen in het voorexamenjaar en vwo 4 die schoolexamens doen.
  • Leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.
  • Leerlingen die zich in een kwetsbare positie bevinden.
  • Nieuwkomersleerlingen en internationale schakelklassen.

Meer informatie

Meer informatie over de sluiting en de gevolgen voor scholen is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Deze informatie wordt steeds aangevuld.Op www.lesopafstand.nl vindt u hulp en ondersteuning aan om afstandsonderwijs vorm te geven. Hier vindt u ook een brede selectie van veel gestelde vragen over de schoolsluiting. Ook kunt u bij het loket terecht met specifieke hulp- en adviesvragen.

Reden van sluiting scholen

Het aantal ziekenhuisopnames en opnames op de intensive care blijft hard oplopen waardoor reguliere zorg in de verdrukking komt. We moeten het aantal reisbewegingen van ouders en leerlingen beperken, om zo het virus terug te dringen. Voor het onderwijs betekent dat voorlopig onderwijs op afstand. Dat is een moeilijk besluit, maar gezien de huidige, ernstige situatie, helaas noodzakelijk.