Regeling Schoolkracht open: een impuls voor schoolontwikkeling

De subsidieregeling Schoolkracht is opengesteld. Hiermee kunnen zowel schoolleiders als leraren uit het primair en voortgezet onderwijs een eenmalige impuls van maximaal €30.000 aanvragen om van maart 2021 tot en met augustus 2022 een plan voor schoolontwikkeling verder te brengen en uit te voeren. Deze regeling is een vervolg op het eerdere Schoolleiders Innovatie OntwikkelFonds (SIOF) en het LerarenOntwikkelFonds (LOF); u kunt tot en met 15 januari uw aanvraag indienen.

Veel schoolleiders en leraren uit het team hebben ideeën over hoe het onderwijs op hun school beter kan of handiger kan worden georganiseerd, maar soms ontbreken tijd, middelen en draagvlak om de plannen vervolgens goed van de grond te krijgen. Zeker in deze tijden van coronamaatregelen is het lastiger hier ruimte en tijd voor vrij te maken.

Doel van de regeling Schoolkracht

Met de regeling Schoolkracht wordt een impuls gegeven om de plannen en ideeën toch in de praktijk te krijgen. Schoolontwikkeling is immers de drijvende kracht achter de kwaliteit van het onderwijs. In de beleidsreactie op het rapport van McKinsey is ook aangegeven dat duurzame schoolontwikkeling versterkt zal worden.

Als vervolg op het eerdere Schoolleiders Innovatie OntwikkelFonds (SIOF) en LerarenOntwikkelFonds (LOF) kan een schoolleider of leraar uit het primair, voortgezet of speciaal onderwijs namens de school een plan indienen via de website van DUS-I. Er kan maximaal €30.000 worden aangevraagd, voor een plan voor schoolontwikkeling dat zich richt op één of meer van de volgende thema’s:

  • verbeteren onderwijskwaliteit;
  • omgaan met leraren- en schoolleiderstekort;
  • kansen(on)gelijkheid; en
  • digitalisering.

Aanvraag indienen?

Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 25 november 2020 tot en met 15 januari 2021. U kunt hiervoor gebruikmaken van het aanvraagformulier dat is te vinden op de website van DUS-I; hier is ook aanvullende informatie over de regeling te vinden. Bij overintekening zal worden geloot. Begin maart krijgt de aanvrager zekerheid of de school gebruik kan maken van de regeling voor de periode van maart 2021 tot en met augustus 2022.