Extra hulp voor de klas

Na de eerdere bekendmaking in november is de uitwerking nu gereed van de regeling Extra hulp voor de klas. Voor het voortgezet onderwijs gaat het om een bedrag van 56 miljoen euro. Besturen met scholen in het voortgezet onderwijs kunnen in een regionaal samenwerkingsverband met andere scholen een subsidieaanvraag indienen. Met dit geld kunnen scholen extra bevoegd personeel inzetten, ondersteuners laten meehelpen en meer (online) gastlessen mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek en cultuur.

Extra hulp binnen en buiten de klas

Door de coronamaatregelen staan scholen onder druk, ze wisselen tussen het organiseren van fysiek en afstandsonderwijs en moeten de twee vormen ook steeds vaker combineren. Daarom stelt het kabinet 210 miljoen euro beschikbaar, waarmee scholen en instellingen in het po, vo en mbo extra hulp binnen en buiten de klas kunnen inschakelen.

Ondersteuning voortgezet onderwijs

Scholen in het voortgezet onderwijs dienen in een regionaal samenwerkingsverband met andere scholen de subsidieaanvraag in.  Hierbij kunnen de bestaande regionale samenwerkingsverbanden binnen de aanpak van het personeelstekort (RAP-regio’s) een aanvraag indienen en daarnaast is er ook voor nieuwe regio’s de mogelijkheid een aanvraag in te dienen.  Voor scholen in het voortgezet onderwijs komt 56 miljoen euro beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten die zij maken voor vervanging van docenten. Hiermee kunnen scholen extra bevoegd personeel inzetten en meer (online) gastlessen mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek en cultuur. Ook kan dit geld worden ingezet voor meer ondersteunend personeel in de school.

Subsidieaanvraag

De subsidieregeling is op 17  december gepubliceerd. In deze regeling staat hoe een subsidieaanvraag eruit moet zien en aan welke eisen een regionaal samenwerkingsverband moet voldoen om een aanvraag in te kunnen dienen. Regio’s kunnen tot en met 24 januari 2021 een aanvraag indienen  De subsidieaanvraag kan worden ingediend via: https://www.dus-i.nl/subsidies/themas/covid-19. Wij realiseren ons dat dit een relatief korte periode is, mede gegeven de grote uitdagingen waar scholen nu door de lockdown voor staan. Deze datum is gekozen om ervoor te kunnen zorgen dat scholen de middelen uiterlijk 31 maart ontvangen.