Overgang po-vo: juist nu extra aandacht voor leerlingen in de brugklas

Het is dit jaar als gevolg van corona extra van belang om te monitoren of leerlingen in de brugklas onderwijs volgen op een niveau dat past bij hun capaciteiten en mogelijkheden. Door het wegvallen van de eindtoets en daarmee de kans op bijstelling van het advies, zijn meer leerlingen dan gebruikelijk niet op het voor hen meest passende niveau ingestroomd.

Dit jaar zijn leerlingen ingestroomd in het voortgezet onderwijs zonder objectief tweede gegeven bij het basisschooladvies omdat de eindtoets in het primair onderwijs niet is doorgegaan. Hierdoor konden schooladviezen niet worden bijgesteld indien daar aanleiding toe was. In schooljaar 2018/2019 werd van ongeveer 10 procent van de leerlingen het schooladvies bijgesteld naar aanleiding van de eindtoets. Dat betreft ongeveer 16.500 leerlingen. In het schooljaar 2019/2020 heeft deze corrigerende bijstelling niet plaatsgevonden. Naar verwachting zitten daardoor nu in de gemiddelde brugklas 2 á 3 leerlingen op een lager niveau dan zij aankunnen.

Het is daarom dit jaar extra van belang dat er in de brugklas goed wordt bekeken of een leerling onderwijs volgt op het niveau dat past bij zijn of haar capaciteiten en mogelijkheden. Er staat scholen voor voortgezet onderwijs een gevarieerd aanbod van genormeerde volgtoetsen ter beschikking. Daarnaast kunt u denken aan het gebruik van formatieve evaluatie en het organiseren van een expliciet (extra) evaluatiemoment, geïntensiveerde mentorgesprekken en het opnieuw bezien van uw overgangsbeleid. Met deze maatregelen is bij de bevordering maatwerk mogelijk en wordt elke leerling optimaal kansen geboden.

Ook vragen we u alvast na te denken over het inrichten van (extra) verlengde heterogene brugklassen, zodat leerlingen nog wat langer de tijd hebben om terecht te komen op het niveau dat past bij hun capaciteiten. Dit kan ook van waarde zijn voor leerlingen die komend jaar het voortgezet onderwijs instromen.