Nieuwe website: sterkmedezeggenschap.nl

Op de nieuwe website www.sterkmedezeggenschap.nl vindt u alle informatie over medezeggenschap in het basis- en voortgezet onderwijs. De website biedt toegankelijke informatie over de spelregels bij medezeggenschap en de rol van de verschillende betrokkenen. Ook vindt u er inspirerende ervaringsverhalen, podcasts en handige tips.

Voor het optimaal functioneren van het onderwijs is het belangrijk dat medezeggenschapsraden, bestuurders en schoolleiders goed op de hoogte zijn van hun taken, benodigde vaardigheden en verantwoordelijkheden in de medezeggenschap. Deze informatie is te vinden op de nieuwe website www.sterkmedezeggenschap.nl. De website biedt toegankelijke informatie over de spelregels bij medezeggenschap, toegespitst op de belangrijkste doelgroepen: schoolleiders, bestuurders en (G)MR-leden. Zo vindt iedereen meteen informatie op maat en praktische handvatten voor het medezeggenschapswerk. Ook biedt de website inspirerende ervaringsverhalen, podcasts en handige tips.

De nieuwe website is onderdeel van het project Sterk Medezeggenschap. Het project is een initiatief van het ministerie van OCW en wordt uitgevoerd door het CAOP. Vanuit deze opdracht werkt het CAOP samen met vertegenwoordigende organisaties van werkgevers, werknemers, ouders en leerlingen. Hierbij biedt het CAOP ondersteuning om de versterking van medezeggenschap mogelijk te maken. Daarnaast zal er worden ingezet op het vormen en verbreden van de community rond medezeggenschap.

De website wordt de komende tijd verder aangevuld. De huidige website infowms.nl wordt op termijn vervangen.