Nieuwe subsidie Tel mee met Taal van start

Op 1 januari 2021 is de aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal gestart. Scholen en andere organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten die betrekking hebben op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van de (digitale) geletterdheid van ouders.

Voordelen

Investeren in de (taal)vaardigheden van ouders heeft niet alleen voordelen voor de ouders zelf, maar ook voor de school of instelling. Want een taalrijke omgeving thuis biedt kinderen meer kansen waardoor de kinderen zelf ook taalvaardiger worden. Ook leidt het vaak tot betere communicatie tussen de ouders en de school/instelling en een hogere betrokkenheid van ouders.

Subsidie beschikbaar voor:

Er zijn twee soorten subsidie beschikbaar in 2021:

  1. Subsidie voor een cursus taal, rekenen of digitale vaardigheden voor ouders met een taalniveau lager dan 2F.
  2. Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het stimuleren van educatief partnerschap en het bevorderen van een educatief thuismilieu. Denk hierbij aan activiteiten die een meer talige thuisomgeving stimuleren. Bijvoorbeeld ondersteunen bij (voor)lezen. Of het creëren van meer betrokkenheid van ouders bij de taalontwikkeling van hun kind.

Beschikbare bedragen

De subsidie is maximaal €125.000 per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Tel mee met Taal vergoedt 67% van een cursus of overige activiteit. Als het subsidiebudget wordt overvraagd, gaan we over tot loting. Heb je eerder subsidie ontvangen? Geen probleem. Ook in dat geval kan je als school weer opnieuw een aanvraag indienen. Aanvragen kan t/m 28 februari. 

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van Tel mee met Taal. Tel mee met Taal is een initiatief van de ministeries van OCW, BZK, SZW en VWS.

Heb je inhoudelijke vragen over de subsidieregeling?  Dan kan je contact opnemen met DUS-i.
 

Nieuwe subsidie Tel mee met Taal vanaf 1 januari tot en met 28 februari 2021
Beeld: Tel mee met Taal