Maandrapportage continuïteit onderwijs tijdens corona

Ook tijdens de coronacrisis is het belangrijk dat kinderen onderwijs blijven krijgen. Door actief te monitoren kunnen scholen, sectororganisaties en het ministerie tijdig knelpunten signaleren en maatregelen nemen als dit nodig is.

Tijdelijke sluitingen

In november zijn vanwege corona-besmettingen 40 vestigingen van middelbare scholen tijdelijk gesloten. Dat is 2,4 procent van de 1.653 vestigingen. Van de ruim 7.358 scholen in het primair onderwijs zijn er 44 kortdurend gesloten (0,6%). Een schoolsluiting in het voortgezet onderwijs duurde gemiddeld 5,9 dagen. Op basisscholen duurde het 5,4 dagen. Zo blijkt uit de eerste maandelijkse rapportage.

Lesuitval en schoolexamens

Verder blijkt dat 83% van de middelbare scholieren minimaal driekwart van de tijd fysiek onderwijs hebben gehad. Op slechts 6% van de middelbare scholen zijn de schoolexamens niet volledig doorgegaan. Op die scholen worden de examens bijvoorbeeld op een later moment afgenomen. 

De informatie uit de rapportage komt uit het meldpunt scholensluiting en aanvullend peilingsonderzoek. De rapportage geeft inzichten in trends en ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau en is niet terug te leiden tot individuele scholen of vestigingen.

Meldpunt

Gedurende de coronacrisis worden scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs opgeroepen een melding te maken, als een school of vestiging zelf tijdelijk moet sluiten als gevolg van de coronacrisis.

NB: Nu de landelijke maatregel geldt dat scholen gesloten zijn, is het niet nodig om sluitingen en heropeningen van scholen door te geven. Het meldpunt is daarom tijdelijk gesloten. Zodra de landelijke schoolsluiting voorbij is, zal het meldpunt weer beschikbaar zijn binnen het Internet Schooldossier op de website van de Onderwijsinspectie.