LLO in cijfers: instroom volwassenen daalt in het mbo

Op 24 november is de brief ‘Monitoring gevolgen COVID-19 in mbo en ho’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin wordt beschreven wat de gevolgen van de crisismaatregelen zijn voor het onderwijs. Ook de nieuwe instroom onder volwassenen komt hierin kort aan de orde. Na jaren van stijging, daalt de instroom onder volwassenen in het mbo.

De instroom van volwassen mbo-studenten is in het nieuwe schooljaar gedaald ten opzichte van eerdere jaren. In het schooljaar 2020/21 stroomden ruim 20.400 nieuwe mbo-studenten in van 27 jaar en ouder. Een jaar eerder waren dit er bijna 24.000.

Deze daling komt alleen voor onder de volwassenen. De totale instroom in het mbo is vrijwel gelijk gebleven met voorgaande jaar, terwijl er  een daling verwacht werd als gevolg van de demografische krimp. Dat de daling voor het mbo als geheel achterwege bleef, komt vooral doordat er meer studenten ingestroomd zijn vanuit het voortgezet onderwijs.

Of de daling onder de volwassen mbo-studenten komt doordat er minder bbl-plekken beschikbaar zijn, is niet duidelijk.

Trend van het aantal studenten van 27 jaar en ouder dat instroomt in het mbo.

Trend van het aantal studenten van 27 jaar en ouder dat instroomt in het mbo.
Beeld: Ministerie van OCW