Extra inzet op mbo-certificaten

In de context van de crisis heeft OCW Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)  verzocht om, in het kader van het actieplan stages en leerbanen, tijdelijk extra in te zetten op mbo-certificaten. Het is namelijk van groot belang dat, voor sectoren en branches waar op dit moment de vraag naar bij- en omscholing het grootst is, het huidige bestaand aanbod aan mbo-certificaten bij het bedrijfsleven onder de aandacht wordt gebracht.

De SBB zal tevens, waar wenselijk en van betekenis voor de sector, nieuwe certificaten ontwikkelen die door de mbo-instellingen te benutten zijn voor bij- en omscholingstrajecten van werkenden en werkzoekenden naar kanssectoren. Deze certificaten kunnen worden benut voor praktijkleren in het mbo, in aanvulling op de al bestaande certificaten.

Meer informatie is te vinden op de website van SBB:

Overzicht en inhoud van alle bestaande certificaten is te vinden via deze link.

Overzicht (per kwalificatie) van de certificaten voor beroepsgerichte onderdelen is te vinden via deze link

Indienen voorstellen voor certificaten kan via deze link.