Webinar vrijheid van meningsuiting veilig bespreken op 1 december

Hoe kunt u de vrijheid van meningsuiting op een veilige manier bespreken in de klas? Hierover organiseert School & Veiligheid samen met TerInfo een webinar om met leraren in gesprek te gaan over de manier waarop ze omgaan met het onderwerp vrijheid van meningsuiting. Sprekers geven tips hoe hiermee om te gaan als de emoties hoog oplopen. Met bijdragen van onder andere Beatrice de Graaf, Leon Meijs en Bjorn Wansink. Het webinar vindt plaats op 1 december van 16.30 tot 18.00 uur. Leraren kunnen zich kosteloos aanmelden.

De ministers Slob en Van Engelshoven hebben een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over het belang van burgerschapsonderwijs en in het bijzonder van aandacht voor de vrijheid van meningsuiting. In deze brief vindt u meer informatie over het ondersteuningsaanbod dat voor leraren en scholen beschikbaar is.